Vakantieregeling

Jaarlijks adviseert de Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR) een vakantieregeling voor onze regio. Dit voorstel wordt bijna altijd ongewijzigd overgenomen door de basisscholen in de gemeente Albrandswaard.

De vakantieregeling 2018-2019 treftu hier aan.
De vakantieregeling 2019-2020 treft u hier aan.